Farhan Ali Waris | Saat Qadam | Noha | 2022/1444 Lyrics
HAY
ALLAH(j.j.) ALLLAH(j.j.) ALLAH(j.j.)
KAISA IMTEHA KAISA IMTEHA KAISA IMTEHA
KAISA IMTEHA KAISA IMTEHA KAISA IMTEHA
KAISA IMTEHA HAI HUSSAIN(a.s.) KA
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
PEHLE (1) QADAM PAR YEHI SOCHA
JURM THA ASGHAR(a.s.) KA BHALA KIA
HAYEE DEKH KE YEH NANNA SA LAASHA
GHUM SE NA MARJAY SAKINA(s.a.)
THAAM KAY DIL RONE LAGAY YUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
DOJAY (2) QADAM PAR KAHA RO KAR
KIA KARUN BATLA ALI ASGHAR(a.s.)
HAYEE DEKH LIA USNE TUJHE GAR
MAR HI NA JAY TERI MADAR
THAAM KAY DIL RONE LAGAY YUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
TEESRI (3) BAR AISA HUWA THAA
KHAIME MAIN JANAY LAGAY MOLA(a.s.)
HAYEE JHOOKA CHALA TEZ HAWA KAA
HATNE LAGA LASHE SE KAPRA
THAAM KAY DIL RONE LAGAY YUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
HAYEE JU HI QADAM CHOTHA (4) UTHAYA
GHAZI(a.s.) KO ROO ROO KAY BULAYA
HAYEE KEHNE LAGAY BHAI(a.s.) TU AJA
KHAIME MAIN JAYA NAHI JATA
THAAM KAY DIL RONE LAGAY YUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
HAAYE QADAM PAANCHWA (5) UTHA
RO KAY YEH KEHNE LAGAY MOLA(a.s.)
HAYEE BEHRE MADAD AIYE BABA(a.s.)
BHARI HAI KHYBER SAY YEH LAASHA
THAAM KAY DIL RONE LAGAY YUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
HAYEE PAO CHATI (6) BAR BARHAYA
ITNE MAIN KHUD AGAYEE ZEHRA(s.a.)
HAYEE BOOLI KAY AB TU NAHI TANHA
DE MUJHE BAY SHEER(a.s.) KA LAASHA
THAAM KAY DIL RONE LAGAY YUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
SATHVI (7) BAARI MAIN HUWA KIA
DAR PE CHALI AYE SAKINA(s.a.)
HAYEE KEHNE LAGI AAGAY BABA(a.s.)
HAI KAHAN NANNA MERA BHAIYA
THAAM KAY DIL RONE LAGAY YUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
KHAIME MAIN FARHAN HUWA KIA
ZILL E RAZA LIKH NAHI PAAYA
HAYEE LAASHA JU HI MAAN KO DEKHAYA
AIK QAYAMAT HUI BARPA
THAAM KAY DIL RONE LAGAY YUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
HAY
SATH QADAM AGAY BARHE KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
SATH QADAM PECHE HATAY KYUN HUSSAIN(a.s.)
======
View on YouTube
4,801 Views

Scan this QR code to view these lyrics on your mobile devices.

More
Lyrics

More Nohay Lyrics Available On The APP

Screenshot